تبلیغات
دانشجویان داروسازی یزد - ورودی 90 - زندگی دانشجو!

داروسازی تا ابد...
تاریخ:چهارشنبه 18 آبان 1390-11:55 بعد از ظهر

زندگی دانشجو!

                           در طول ترم                                             


              سه روز مانده به امتحان                                        


              دو روز مانده به امتحان                                      

                                                                   

               شب امتحان                                                        


             یک ساعت مانده به امتحان                                          


             سر جلسه امتحان                                                  


             هنگام خروج از جلسه امتحان                                      


                یک هفته بعد از امتحان