تبلیغات
دانشجویان داروسازی یزد - ورودی 90 - زندگی دانشجو!

داروسازی تا ابد...
تاریخ:پنجشنبه 19 آبان 1390-12:55 قبل از ظهر

زندگی دانشجو!

                           در طول ترم                                             


              سه روز مانده به امتحان                                        


              دو روز مانده به امتحان                                      

                                                                   

               شب امتحان                                                        


             یک ساعت مانده به امتحان                                          


             سر جلسه امتحان                                                  


             هنگام خروج از جلسه امتحان                                      


                یک هفته بعد از امتحان